careerhub.huflit.edu.vn

Giúp Nhà tuyển dụng tối ưu thời gian đăng tin tuyển dụng, quản lý và tương tác với ứng viên.
1

Thống kê lượt xem

Giao diện người dùng trực quan, thống kê lượt xem tài khoản.

4

Quản lý ứng viên

Quản lý ứng viên theo tin tuyển dụng

5

Quản lý tin tuyển dụng

Quản lý tình trạng đăng tin, ứng tuyển, hết hạn của tin tuyển dụng

3

Mời ứng tuyển

Xem tài khoản và mời ứng viên tiềm năng ứng tuyển

careerhub.huflit.edu.vn

Mời phỏng vấn

Đặt lịch hẹn phỏng vấn với ứng viên.

Hướng dẫn sử dụng tài khoản Nhà tuyển dụng

Hợp tác
Doanh nghiệp

Các chương trình kết nối giữa Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Tp.Hồ Chí Minh và Doanh nghiệp.

Giới thiệu
Văn hoá doanh nghiệp

Giới thiệu văn hoá doanh nghiệp, môi trường làm việc đến với Người tìm việc