website-tim-viec-uy-tin
Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Thành phố Hồ Chí Minh chỉ cung cấp DUY NHẤT website tuyển dụng careerhub.huflit.edu.vn, hãy cẩn trọng với các hình thức cung cấp tuyển dụng khác.

Thông báo xét Học bổng LOTTE năm 2024

TB Hoc bong Lotte 2024

Căn cứ Thông báo về xét học bổng LOTTE SHIN KYUK-HO năm 2024, HUFLIT Career Hub thông tin tiêu chí xét học bổng Năm 2024, cụ thể như sau:

1. Số lượng và giá trị học bổng

 • Số lượng học bổng: 08 suất
 • Giá trị học bổng: $ 400/đợt (Sinh viên sẽ được nhận học Bổng ở cả 2 đợt. Tổng trị giá $800/sinh viên)

2. Đối tượng xét học bổng LOTTE SHIN KYUK-HO 2024

Mỗi khoa: 01/Sinh viên

3. Tiêu chuẩn

 • Sinh viên hiện đang là sinh viên năm 3;
 • Điểm trung bình học kỳ I, năm học 2023 – 2024:
  • Tối thiểu 7.0/10.0 hoặc 2.8/4.0 đối với sinh viên có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.
  • Tối thiểu 8.0/10.0 hoặc 3.2/4.0 đối với sinh viên giỏi.
 • Trong quá trình xét chọn, sinh viên không tham gia học bổng nào khác;

4. Hồ sơ xét học bổng

Lưu ý:

 • Sinh viên xét học bổng LOTTE SHIN KYUK-HO 2024, vui lòng liên hệ Văn phòng Khoa để được hướng dẫn.
 • Sinh viên nộp hồ sơ tại Văn phòng khoa trước ngày 13/03/2024.

Hồ sơ bao gồm:

 1. 01 Phiếu thông tin sinh viên, có chữ ký của sinh viên (bằng Tiếng Anh) (tại đây)
 2. Bảng điểm Học kì I năm học 2023 – 2024 (có dấu mộc đỏ);
 3. Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn (nếu có);
 4. Bản sao thành tích học tập, hoạt động tình nguyện (nếu có).