Tổng hợp Việc làm theo khoa

ngoại ngữ

Sinh viên Khoa Ngoại ngữ có thể

1.

Giảng dạy tại các trường THPT, ĐH – CĐ hoặc các cơ sở giáo dục trong nước và quốc tế.

2.

Biên dịch và phiên dịch trong các văn phòng công ty, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội.

3.

Nhân viên, chuyên viên, thư ký, trợ lý trong các văn phòng công ty, doanh nghiệp.

4.

Làm việc trong các công ty thương mại, dịch vụ, hậu cần và chuỗi cung ứng

5.

Các công việc liên quan cần sử dụng ngoại ngữ theo nhu cầu Doanh nghiệp

Tin tuyển dụng dành cho sinh viên khoa Ngoại Ngữ