Tổng hợp Việc làm theo khoa

quản trị kinh doanh

Sinh viên Khoa quản trị kinh doanh có thể

1.

Quản lý tập sự trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các công ty/tập đoàn đa quốc gia

2.

Chuyên viên trong lĩnh vực được đào tạo như marketing, nhân sự, kinh doanh quốc tế, quản trị chất lượng,

3.

Sinh viên cũng có thể khởi nghiệp hoặc tiếp quản doanh nghiệp gia đình, tự hoạch định chiến lược kinh doanh

Tin tuyển dụng dành cho sinh viên khoa Quản trị kinh doanh