Tổng hợp Việc làm theo khoa

du lịch - khách sạn

Sinh viên Khoa Du lịch - khách sạn có thể

1.

Nhân viên điều hành du lịch, hướng dẫn viên du lịch, sale – marketing,…

2.

Các khách sạn, resort, khu nghỉ dưỡng ở đa dạng vị trí chuyên môn.

Tin tuyển dụng dành cho sinh viên khoa Du lịch - Khách sạn