Tổng hợp Việc làm theo khoa

luật

Sinh viên khoa luật có thể trở thành

1.

Luật sư

2.

Thẩm phán ở các tòa án

3.

Thành lập các công ty luật hoặc mở văn phòng luật sư

4.

Chuyên viên tư vấn luật ở các doanh nghiệp

5.

Trở thành chuyên viên pháp lý ở các cơ quan nhà nước

6.

Chuyên viên/quản lý bộ phận pháp chế/pháp lý tại các doanh nghiệp, công ty trong và ngoài nước; tổ chức quốc tế; tổ chức phi chính phủ

Tin tuyển dụng dành cho sinh viên khoa Luật