Tổng hợp Việc làm theo khoa

Kinh tế - tài chính

Sinh viên Khoa Kinh tế - tài chính có thể trở thành

1.

Giao dịch viên, nhân viên tín dụng, chuyên viên dịch vụ tài chính, nhân viên phòng thanh toán quốc tế tại các ngân hàng

2.

Chuyên viên phân tích đầu tư, tài chính; Chuyên viên thẩm định giá; Nhân viên quản lý quỹ đầu tư,…

3.

Nhân viên kế toán, kiểm toán; Quản lý giao dịch tài sản mã hóa; Nghiên cứu viên tại các trường, viện nghiên cứu.

Tin tuyển dụng dành cho sinh viên khoa Công nghệ thông tin