Tổng hợp Việc làm theo khoa

ngôn ngữ và văn hoá phương đông

Sinh viên Khoa Đông phương có thể

1.

Tham gia giảng dạy hoặc nghiên cứu các vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên ngành Hàn Quốc hay Nhật Bản tại các cơ quan, trường học

2.

Cơ hội làm việc ở các công ty đa quốc gia trong lĩnh vực dịch thuật, marketing, du lịch, giáo dục, hay trong các cơ quan đại diện, văn phòng thương mại

3.

Tiếp tục học nâng cao trình độ ở bậc sau đại học với những chuyên ngành như Ngôn ngữ học, Châu Á học, Đông phương học

Tin tuyển dụng dành cho sinh viên khoa Đông Phương