website-tim-viec-uy-tin
Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Thành phố Hồ Chí Minh chỉ cung cấp DUY NHẤT website tuyển dụng careerhub.huflit.edu.vn, hãy cẩn trọng với các hình thức cung cấp tuyển dụng khác.

Tổng hợp Việc làm theo khoa

công nghệ thông tin

Sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin có thể

1.

Chuyên viên tư vấn, thiết kế hệ thống mạng, chuyên gia bảo mật, an ninh thông tin

2.

Chuyên viên phân tích dữ liệu tại các tổ chức và doanh nghiệp lớn, xây dựng hệ thống thông minh

3.

Nhân viên phân tích, thiết kế, xây dựng và quản trị hệ thống thông tin

4.

Lập trình viên (Developer), Chuyên viên kiểm thử phần mềm (Tester), Quản lý dự án (PM),…

Tin tuyển dụng dành cho sinh viên khoa Công nghệ thông tin