Sứ mạng của HUFLIT là đào tạo những con người có khả năng học tập suốt đời để trở thành công dân toàn cầu, thích nghi và đóng góp tích cực cho xã hội luôn thay đổi, có ý thức phát triển bản thân, đặc biệt là ngoại ngữ và tin học, thông qua các trải nghiệm thực tế.

H HUFLIT nỗ lực trang bị những kỹ năng mềm  mà trường mong đợi các sinh viên tốt nghiệp đạt được qua quá trình học tập, tạo tâm thế sẵn sàng cho sự nghiệp của bản thân sau này.

Dưới đây là những kỹ năng mềm mà cựu sinh viên HUFLIT được doanh nghiệp đánh giá cao trong quá trình sử dụng lao động

Ngoại ngữ

Tin học

Sáng tạo

Giao tiếp

Thích nghi

Teamwork

Sẵn sàng cho công việc

Sinh viên tốt nghiệp từ HUFLIT có khả năng giao tiếp Tiếng Anh thành thạo. Nhờ những cơ hội học tập và trau dồi kiến thức đã có, cựu sinh viên HUFLIT tự tin tiếp cận công việc với tất cả nhiệt huyết và kiến thức chuyên môn cần thiết. Vận dụng tốt các kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm để nâng cao năng suất, quan hệ tốt với đồng nghiệp và đảm bảo các nhiệm vụ được hoàn thành hiệu quả.

 • Sử dụng tốt công nghệ và kiến thức tin học để quản lý và thực hiện nhiều nhiệm vụ, áp dụng công nghệ thành thạo.
 • Vận dụng tốt các kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm để nâng cao năng suất, quan hệ tốt với đồng nghiệp và đảm bảo các nhiệm vụ được hoàn thành hiệu quả.
 • Nắm vững các kỹ năng liên quan đến giải quyết vấn đề, chủ động sáng tạo và kỹ năng quản lý doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả và đổi mới sản xuất cho doanh nghiệp/ cộng đồng.
 • Thành thạo kỹ năng lập kế hoạch và quản lý để hỗ trợ cho việc lập chiến lược cho doanh nghiệp hoặc tổ chức.

Sáng tạo và suy nghĩ đổi mới

 Sinh viên tốt nghiệp từ HUFLIT có cơ hội để phát triển cách thức sáng tạo và đổi mới trong hiểu biết, suy nghĩ và làm việc. Để đạt được những kỹ năng này, sinh viên sử dụng phương pháp tiếp cận và phê bình đánh giá để tạo ra ý tưởng mới, mô hình, sản phẩm, cách hiểu hoặc cách nhìn nhận nhiệm vụ và dự án chuyên nghiệp thông qua việc:
 • Nắm bắt, đầu tư và tôn trọng giá trị của luồng suy nghĩ khác nhau.
 • Áp dụng óc quan sát cho mọi vấn đề vật chất và phi vật chất.
 • Có được cách tiếp cận mở, linh hoạt, vui tươi và bền bỉ để thiết kế, phát triển và thực hiện công việc
 • Áp dụng cách tiếp cận tinh vi đối với những mối liên hệ thuộc về không gian và thẩm mỹ bằng cách khám phá ra những nguyên liệu thích hợp để thể hiện và truyền đạt hết ý tưởng.
 • Táo bạo trong suy nghĩ và thể hiện óc tò mò khi thực hiện các rủi ro nghề nghiệp mang tính sáng tạo và đổi mới.

Tích cực và đam mê học tập suốt đời

Sinh viên tốt nghiệp HUFLIT sẽ là những người tích cực học hỏi và học hỏi suốt đời, nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn để phù hợp với yêu cầu nghề nghiệp và hoàn thiện bản thân, với các đặc điểm

 • Tích cực và giữ ý thức trách nhiệm cao cá nhân đối với việc học.
 • Thể hiện sự chủ động và tự nỗ lực trong các vấn đề liên quan đến việc học.
 • Áp dụng tư duy phê bình và chủ động xây dựng mục tiêu học tập.
 • Tiếp nhận, đánh giá thông tin và những vấn đề liên quan đến những công việc và dự án cụ thể.
 • Thể hiện một sự cam kết duy trì và liên tục học tập các vấn đề liên quan đến nghề nghiệp và các vấn đề cá nhân.
 • Có thái độ ôn hòa đối với những sai lầm khi đưa ra ý tưởng mới, nhận ra sự hữu ích của những sai lầm trong việc mở ra tính khả thi cho một hướng đi mới.

Kiến thức

Mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với khả năng áp dụng kiến thức

Thái độ

Thái độ tạo sự khác biệt của cựu sinh viên HUFLIT

Cạnh tranh

Doanh nghiêp nhận xét về khả năng cạnh tranh của sinh viên HUFLIT