Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng – Chi nhánh của Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT VinaPhone) 

Số Tin - 0

Giới thiệu về nhà tuyển dụng

Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng (HTKH) là chi nhánh của Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT VinaPhone)  với chức năng tư vấn, hỗ trợ giải quyết yêu cầu và phản ánh của khách hàng (Inbound/Outbound) và kênh Online theo quy định kinh doanh qua tổng đài các dịch vụ giá trị nội dung.