Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng – Chi nhánh của Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT VinaPhone) 

0919265859 0919265*** show
thuytth@vnpt.vn
Open Jobs - 0

Send message to "Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng - Chi nhánh của Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT VinaPhone) "

Follow us

Giới thiệu về nhà tuyển dụng

Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng (HTKH) là chi nhánh của Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT VinaPhone)  với chức năng tư vấn, hỗ trợ giải quyết yêu cầu và phản ánh của khách hàng (Inbound/Outbound) và kênh Online theo quy định kinh doanh qua tổng đài các dịch vụ giá trị nội dung.