Viettel Digital

Số Tin - 0

Giới thiệu về nhà tuyển dụng

Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel (Viettel Digital) – Tổng Công ty thành viên thứ 8 của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội. Sự ra đời của Tổng Công ty nhằm tạo nền móng cho quá trình chuyển dịch số, thực hiện chiến lược phát triển của Viettel trong giai đoạn mới – giai đoạn Kiến tạo xã hội số.

Sứ mệnh của chúng tôi

✈ Phổ cập dịch vụ số từ thành thị tới nông thôn

✈ Bùng nổ thanh toán số với phương thức Mobile Banking

✈ Là nền tảng, hạ tầng tài chính số – thương mại số

Sản phẩm của chúng tôi

🎲 Lĩnh vực tài chính số: Dịch vụ tài chính số, nổi bật là Viettel Money

🎲 Lĩnh vực dịch vụ dữ liệu: Triển khai dịch vụ Chấm điểm tín dụng, Digital marketing, Quảng cáo số dựa trên dữ liệu điện tử, Big data