USVN Investment

Số Tin - 0

Giới thiệu về nhà tuyển dụng

TẦM NHÌN

California Public Relations and Advertising (CalPrad) là thương hiệu cung cấp giải pháp tiếp thị truyền thông tốt nhất cho cộng đồng doanh nghiệp Việt tại Hoa Kỳ. Calprad sở hữu các kỹ năng đa dạng, sự hiểu biết, sự tập trung và cam kết cần thiết để giúp các doanh nghiệp Việt đạt được mục tiêu một cách hữu hiệu và hiệu quả cao.


SỨ MỆNH

Sứ mệnh của California Public Relations and Advertising (CalPrad) là đảm bảo bạn đạt được mục tiêu của mình. Chúng tôi hỗ trợ các doanh nghiệp đưa các sản phẩm, dịch vụ và dự án tốt nhất của họ ra thị trường thành công bằng cách kết nối các cơ hội thị trường, cơ hội phát triển và cơ hội đầu tư tại Hoa Kỳ và Việt Nam.

Portfolio