THE DRAGON EDUCATION

Số Tin - 0

Giới thiệu về nhà tuyển dụng

The Dragon Academy chuyên nghiên cứu và giảng dạy hai ngôn ngữ Tiếng Anh và Tiếng Hoa dành cho trẻ em và người lớn cùng các khóa luyện thi cho học sinh, sinh viên trên toàn quốc.

Trước khi thành lập The Dragon Academy, đội ngũ nhân sự đã dành thời gian 3 năm để nghiên cứu ứng dụng các phương pháp học trong việc giảng dạy ngôn ngữ để đưa ra các mô hình mới liên tục thông qua thử nghiệm thực tế kết hợp với việc liên tục cải tiến, cập nhật các nghiên cứu đầu ngành trong mảng giáo dục ngôn ngữ quốc tế và nghiên cứu phát triển não bộ con người.

Portfolio