TRUNG TÂM ANH NGỮ E-HOME

Số Tin - 2

Giới thiệu về nhà tuyển dụng

E-Home có thế mạnh về giảng dạy giao tiếp, luôn tạo môi trường tiếng Anh để con tự do sáng tạo, sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai một cách tự nhiên.

Bên cạnh đó, luyện thi chứng chỉ Cambridge YLE (Starter, Mover, Flyer), Ket, Pet, Ielts cũng là các mũi nhọn hoạt động của E-Home.

Môi trường làm việc thân thiện, đồng nghiệp cở mở, giúp đỡ nhau.