CÔNG TY TNHH TIẾP THỊ DU LỊCH TRANS WORLD

02835355945 02835355*** show
marketing@transworldreps.com
Open Jobs - 0

Send message to "CÔNG TY TNHH TIẾP THỊ DU LỊCH TRANS WORLD"

Follow us

Giới thiệu về nhà tuyển dụng

Trans World là công ty chuyên về marketing và văn phòng đại diện  cho các đối tác nước ngoài trong ngành du lịch tại thị trường Việt Nam. Đồng thời là đại lý chính thức của các hãng hàng hoạt động mảng B2B.