TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC ALEXANDER

Số Tin - 5

Giới thiệu về nhà tuyển dụng

Tập đoàn Giáo dục Alexander được thành lập từ năm 2007. Sau hơn 14 năm, chúng tôi đã thành lập một hệ thống Anh ngữ RES với 36 chi nhánh trên 16 tỉnh thành phố lớn tại Việt Nam; và chuỗi trường liên cấp chất lượng cao từ cấp 1 tới Cao đẳng – Đại học. Chúng tôi luôn phấn đấu để trở thành một tập đoàn giáo dục hàng đầu Việt Nam. Trong 2 năm tới, tập đoàn có kế hoạch mở rộng thêm nhiều chi nhánh Anh ngữ và các trường liên cấp ra các tỉnh thành trên toàn quốc, tạo ra nhiều cơ hội việc làm tại các vị trí khác nhau. Để thực hiện sứ mệnh này, chúng tôi quyết định tuyển dụng thực tập sinh ở các trường Đại học hiện đang theo học các khoa: Ngôn ngữ Anh, kế toán, nhân sự, quản trị kinh doanh, các khoa kinh tế, thương mại, quản trị nhân lực, …