Talent Mind Education

Số Tin - 2

Giới thiệu về nhà tuyển dụng

Talent Mind Education là công ty chuyên tư vấn giải pháp và phát triển các chương trình đào tạo, huấn luyện tài năng quản lý – lãnh đạo, nguồn nhân lực cho các tổ chức và doanh nghiệp.

Talent Mind Education đang là đơn vị cung cấp dịch vụ xây dựng khóa học trực tuyến (Elearning) cho nhiều đối tác trong lĩnh vực tài chính, y tế và dịch vụ công ở Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ Latinh và Châu Phi.