Ngân hàng Agribank Chi nhánh Tân Bình

02839717940 02839717*** show
phamvanhoan1299@gmail.com
Open Jobs - 0

Send message to "Ngân hàng Agribank Chi nhánh Tân Bình"

Follow us

Giới thiệu về nhà tuyển dụng

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam viết tắt: “Agribank”, là ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam tính theo tổng khối lượng tài sản, thuộc loại doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt. Theo báo cáo của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc năm 2007, Agribank cũng là doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.