Peoplelink JSC

Số Tin - 0

Giới thiệu về nhà tuyển dụng

Được thành lập năm 2001, People Link JSC là đơn vị tiên phong cung cấp các giải pháp nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, quản lý và thanh toán lương, kiểm soát thực thi thị trường, trưng bày sản phẩm, làm tăng tính gắn kết của nhân viên đối với nhãn hàng.

Những giải pháp chúng tôi cung cấp phù hợp với thị trường và luôn quan tâm đến khía cạnh văn hóa của vùng. Đảm bảo chúng hoạt động tốt và phù hợp tại thị trường Việt Nam.

Sứ mệnh: Trở thành đối tác đáng tin cậy trong thời gian dài
Tầm nhìn: Mang lại thành công cho khách hàng của chúng tôi bằng cách chăm sóc và đem đến kết quả tích cực trong bất kỳ đổi mới nào.
Giá trị: Chia sẻ niềm vui thành công, cùng nhau song hành như một đối tác đáng tin cậy với khách hàng.