NJPT Association (Liên danh NK-JIC-JTC-TEC-TEDI SOUTH – TRICC)

Số Tin - 1

Giới thiệu về nhà tuyển dụng

Liên danh NJPT

(NK–JIC –JTC–TEC–TEDISouth-TRICC)

Tư vấn chung cho Dự án xây dựng tuyến đường sắt Đô Thị Bến Thành – Suối Tiên (tuyến số 1)

Hỗ trợ khai thác và cải tiến giao thông đô thị nhằm cải thiện tình trạng ô nhiễm không khí và ùn tắc giao thông