Công ty TNHH Quốc Tế Phương Nam

028-38630088 028-38630*** show
nghiem@southern.com.vn
Open Jobs - 0

Send message to "Công ty TNHH Quốc Tế Phương Nam"

Follow us

Giới thiệu về nhà tuyển dụng

Công ty TNHH Quốc  Tế Phương Nam được thành lập năm 2003, là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics (vận tải quốc tế, vận tải nội địa, dịch vụ hải quan xuất nhập khẩu).

Portfolio