JVJ – Japan Vietnam Jobs

028.6686.5433 028.6686.5*** show
info@jvjgr.com
Open Jobs - 0

Giới thiệu về nhà tuyển dụng

Là đối tác toàn cầu của bạn

Để xây dựng một tương lai tươi sáng cho Nhật Bản và Thế giới.

Sứ mệnh của công ty chúng tôi là phát triển, đóng góp cho các công ty toàn cầu cùng chung lý tưởng “KYO SOU”.

Lý tưởng “KYO SOU” mà công ty chúng tôi muốn nói ở đây là tinh thần hợp tác của mọi người với nhau từ nhiều lập trường khác nhau để xây dựng một thế giới mới, một giá trị mới.

Nhờ vào việc phân bổ nguồn nhân lực ưu tú đa quốc gia, chúng ta có thể tạo nên một môi trường doanh nghiệp mới, hoàn thiện.

Chúng tôi tồn tại với sứ mệnh tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của các công ty toàn cầu.

Portfolio