bds.tbhouse

Số Tin - 0

Giới thiệu về nhà tuyển dụng

TBHouse là thành viên của Tập đoàn SAM GROUP, với quy mô trên 600 nhân sự.

Mục tiêu của TBHouse trở thành đơn vị phân phối BĐS nghỉ dưỡng hàng đầu trong hệ thống SAM GROUP, cũng như trên thị trường bất động sản.

Tạo môi trường làm việc tích cực, phát triển kỹ năng cũng như tăng thu nhập cho toàn bộ cán bộ nhân viên.

Mỗi một sự đóng góp của cá nhân, chúng tôi luôn ghi nhận và tưởng thưởng xứng đáng.

Portfolio