BRANDSKETER VIỆT NAM

Số Tin - 0

Giới thiệu về nhà tuyển dụng

Brandsketer là một trong những partnership của Google, Facebook tại Việt Nam, định hướng của Brandsketer là Creative & perfomance agency bao gồm : Digital, Advertising, outsource, training, branding….Công ty luôn tìm kiếm nhân sự chất lượng cao, cùng xây dựng công ty và đánh chiếm thị trường quảng cáo.

Tìm hiểu thêm Brandsketer tại :

Website : https://www.brandsketer.com/
Profile : https://www.brandsketer.com/upload/category/Brandsketer.pdf