HoaRuDis_ThaiBinhAn

Số Tin - 0

Giới thiệu về nhà tuyển dụng

Tự tin bán , an tâm dùng. Đó là phương châm của Trầm hương #Hoarudisthaibinhan tự tin về sản phẩm chất lượng và giá trị đích thực mà sản phẩm bên em đem lại. Nhang và nụ rất an toàn không thêm hoá chât, hay tẩm mùi. Bên mình dùng hàng thiên nhiên nên mùi nhang thơm trầm thoang thoảng không thơm nồng như các sản phẩm tẩm mùi hay dùng trầm cấy vi sinh .Các sản phẩm bên cửa hàng đều được kiểm định rõ ràng, Nên mọi người an tâm sử dụng.. Và mỗi bó nhang sẽ có hương riêng không lô nào giống lô nào vì không có cây trầm thiên nhiên nào giống nhau.