YAHO LAB

Số Tin - 1

Giới thiệu về nhà tuyển dụng

YAHO LAB là startup EdTech Hàn Quốc, kết nối phụ huynh với các gia sư đã được xác thực và chương trình giáo dục phù hợp thông qua hình thức dạy kèm offline tại nhà. Khám phá ngay trên ứng dụng YAHO!

YAHO LAB giải quyết những thách thức mà các phụ huynh hiện sống và làm việc tại Việt Nam đang đối mặt: tìm kiếm các hoạt động và chương trình giáo dục chất lượng cho các con sau giờ học, trong không gian/môi trường mà phụ huynh mong muốn. Chúng tôi hướng đến sự phát triển toàn diện cho trẻ em:

  • Tiếp xúc và hấp thụ tiếng Anh một cách tự nhiên.
  • Thành tích học tập xuất sắc.
  • Trang bị mọi kỹ năng thiết yếu.

Xem thêm: https://www.yaho.life

Video