Healthy Mind

0879547569 0879547*** show
healthymind.hr@gmail.com
Open Jobs - 0

Giới thiệu về nhà tuyển dụng

Healthy Mind là nền tảng tham vấn tâm lý với các chuyên gia, bác sĩ. Đồng thời cung cấp các khoá học về tâm lý và trí thông minh cảm xúc cho cá nhân và doanh nghiệp. Healthy Mind hướng đến mục tiêu:

1. Nâng cao ý thức cộng đồng về sức khỏe tinh thần.

2. Cung cấp và hỗ trợ ngày càng nhiều người tiếp cận với những giải pháp chăm sóc sức khỏe tâm lý chất lượng và hiệu quả.

3. Xây dựng nền tảng kiến thức tâm lý khoa học cùng những phương pháp thực hành cụ thể để giải quyết và vượt qua khó khăn tâm lý. Đồng thời rèn luyện và phát triển năng lực bản thân một cách toàn diện nhất.

Portfolio