FUJINET SYSTEMS JSC

Số Tin - 0

Giới thiệu về nhà tuyển dụng

Giới thiệu

FUJINET – Là công ty phát triển phần mềm cho thị trường Nhật Bản hàng đầu tại Việt Nam, với gần 800 kỹ sư đang làm việc tại Việt Nam và hơn 50 kỹ sư onsite tại FUJINET JAPAN.

FUJINET – “Top 10 IT Outsourcing Enterprises”

FUJINET – “Top 10 doanh nghiệp Công Nghệ Thông Tin hàng đầu tại Việt Nam”

Lĩnh vực kinh doanh của FUJINET:

– Phát triển và xuất khẩu phần mềm: Lập trình, vận hành và bảo trì hệ thống nghiệp vụ, lập trình Web Application, lập trình Smart Phone Application

– Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ mới: Cung cấp giải pháp công nghệ mới như AI, RPA, BigData

– Tích hợp hệ thống thông tin: Cung cấp thiết bị máy tính và software licensed. Thiết kế / thi công / vận hành / bảo trì hệ thống mạng

– Cung cấp giải pháp phần mềm: Cung cấp phần mềm quản lí sản xuất, phần mềm bán hàng, phần mềm kế toán

– Đồ họa / nhập dữ liệu: Thiết kế bản vẽ kiến trúc bằng 3DSMAX, tạo phối cảnh 3D, AutoCad