Vivo Smartphone

Số Tin - 1

Giới thiệu về nhà tuyển dụng

vivo – Công ty công nghệ tạo ra những sản phẩm tuyệt vời dựa trên giá trị thiết kế định hướng, lấy thiết bị thông minh và dịch vụ thông minh làm cốt lõi. Công nghệ sản xuất với gần 200 triệu smartphone mỗi năm.

Năm 2015, công ty chính thức gia nhập thị trường Việt Nam. Năm 2018, chuyển đổi sang mô hình hoạt động trực thuộc quốc gia. Hiện nay, đội ngũ nhân viên lên đến hơn 2000 người.

Là công ty cấp một duy nhất được vivo ủy quyền tại Việt Nam, với phạm vi hoạt động bao phủ 63 tỉnh thành trên toàn quốc.

Lấy sứ mệnh “Mang lại lợi ích, công bằng, hợp lý và niềm vui cho tất cả các bên liên quan” làm kim chỉ nam, cùng tầm nhìn “Trở thành thương hiệu dẫn đầu trong khu vực”, và giá trị cốt lõi “Bổn phận, thành tín, tinh thần đồng đội, học hỏi, sáng tạo, hướng đến kết quả” để không ngừng đổi mới và phát triển bền vững.