Công ty TNHH Thăng Tiến Việt Nam

Số Tin - 1

Giới thiệu về nhà tuyển dụng

RISE là Hệ thống Giáo dục toàn cầu, dẫn đầu trong giải pháp công nghệ giáo dục tiên tiến cho trẻ từ 3 đến 12 tuổi.

– 5 Triệu học viên từ 3-12 tuổi đang học tại Hoa Kỳ.

– 300 trung tâm tại hơn 85 thành phố trên toàn thế giới.

– Chứng nhận hiệu quả từ Hội đồng học thuật giáo sư Harvard: Harvard Connection.

– Do tổ chức giáo dục Houghton Mifflin Harcourt lâu đời nhất tại Hoa Kỳ phát triển.