CÔNG TY TNHH SANKEN SCUBE

Số Tin - 1

Giới thiệu về nhà tuyển dụng

Công ty TNHH Sanken Scube là công ty 100% vốn đầu tư của Nhật Bản, chuyên triển khai bản vẽ thi công cho các công trình xây dựng thiết bị tại Nhật, thực hiện nghiệp vụ BIM và tư vấn tiết kiệm năng lượng cho công ty mẹ tại Nhật.