Công ty TNHH MTV SEAPAC VINA

0938698908 0938698*** show
hrm@seapac.co.kr
Open Jobs - 0

Send message to "Công ty TNHH MTV SEAPAC VINA"

Follow us

Giới thiệu về nhà tuyển dụng

Công ty sản xuất và gia công thiết bị dung cụ câu và đánh bắt cá.

100% vốn nước ngoài ( Hàn Quốc)

Xuất khẩu 100%