Công ty TNHH Giáo dục The Dragon

Số Tin - 0

Giới thiệu về nhà tuyển dụng

Là 1 tổ chức giáo dục trẻ, sáng tạo tiên phong với tinh thần dấn thân mãnh liệt trong sự nghiệp phát triển con người toàn diện của giới trẻ Việt Nam với sứ mệnh trở thành đối tác giàu nguồn lực được phụ huynh tin cậy trong việc hoàn thành sứ mệnh khai phá tiềm năng và truyền cảm hứng cho trẻ để trở thành con người toàn diện.

Học viện The Dragon chuyên nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ và nghệ thuật, hướng đến sự phát triển thân – tâm – trí và khai phóng tiềm năng của người học.