Công ty TNHH EDUCLAAS

0902975600 0902975*** show
truc@educlaas.com
Open Jobs - 0

Giới thiệu về nhà tuyển dụng

EduCLaaS Pte. Ltd. là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Lithan Pte. Ltd.

Là Nền tảng Học tập & Đào tạo Nhân tài Kỹ thuật số, eduCLaaS với sứ mệnh phát triển nguồn nhân lực và giúp đỡ doanh nghiệp sẵn sàng để chuyển đổi nền kinh tế kỹ thuật số toàn diện.
EduClaaS mong muốn kết nối sinh viên với giáo dục đại học, người lớn đang đi làm, doanh nghiệp, nhà tuyển dụng và các cơ sở giáo dục đại học để nâng cao kỹ năng kỹ thuật số, phát triển sự nghiệp kỹ thuật số, chuyển đổi kỹ thuật số và phát triển lực lượng lao động nhanh nhẹn.