Công ty TNHH Ebisol Việt Nam

Số Tin - 0

Giới thiệu về nhà tuyển dụng

–          Công ty 100% vốn đầu tư của Nhật Bản

–          Được thành lập từ năm 2018

–          Hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.

–          Số lượng nhân viên: 12 người