Công ty Rich Payment Group Corp

Số Tin - 2

Giới thiệu về nhà tuyển dụng

Rich Payment Group Corp là công ty 100% vốn đầu tư của Mỹ,  hoạt động về lĩnh vực Merchant Service. Chuyên cung cấp các giải pháp về thanh toán, máy tính tiền, phần mềm POS và những giải pháp khác cho các doanh nghiệp.