CÔNG TY PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM XÂY DỰNG AUREOLE

+84-28-3535-8990 +84-28-3535-8*** show
mtp.yen@aureolecsd.vn
Open Jobs - 2

Send message to "CÔNG TY PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM XÂY DỰNG AUREOLE"

Follow us

Giới thiệu về nhà tuyển dụng

Công ty Aureole Construction Software Development Inc. (ACSD) được thành lập vào tháng 3 năm 2001, cùng thời điểm với công ty AIT tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, và là công ty thành viên có 100% nguồn vốn đầu tư từ công ty Mitani Sangyo. Từ những công việc triển khai bản vẽ phác họa trên nền giấy trong những ngày đầu thành lập, công ty hiện đang thực hiện triển khai bản vẽ kiến trúc CAD tổng quan và mở rộng sang kỹ thuật BIM mới nhất. Ngoài ra công ty cũng chú trọng công tác đào tạo tiếng Nhật cho nhân viên người Việt, và hiện tại cũng có rất nhiều kỹ sư người Việt đang được đưa đi đào tạo hoặc làm việc ngắn hạn ở Nhật.