Công ty Liên Doanh Xúc tiến Đầu tư và Hợp tác Quốc tế FDI

Số Tin - 0

Giới thiệu về nhà tuyển dụng

CÔNG TY LIÊN DOANH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ FDI là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực xúc tiến thương mại và đầu tư, tư vấn, phát triển dự án tại Việt Nam, tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực Bất động sản (Công nghiệp và Dân dụng), Năng lượng tái tạo, Logistics,… Đồng thời, chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam về các giải pháp nguồn vốn và tài chính; tư vấn quản lý quỹ, quản lý danh mục đầu tư cho các tập đoàn, quỹ đầu tư nước ngoài; tư vấn quản trị doanh nghiệp và cung ứng nghiệp vụ vận hành, hỗ trợ xây dựng hệ thống vận hành nội bộ của doanh nghiệp.