Công ty CP Seven System Vietnam (7-Eleven VN)

0787439864 0787439*** show
recruit@7-eleven.vn
Open Jobs - 0

Send message to "Công ty CP Seven System Vietnam (7-Eleven VN)"

Follow us

Giới thiệu về nhà tuyển dụng

7-Eleven Vietnam là đơn vị nhận quyền thương mại thương hiệu 7-Eleven tại thị trường Việt Nam, khai trương cửa hàng đầu tiên vào ngày 15/06/2017 và hiện có gần 80 cửa hàng tại khắp các quận huyện thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.