Công ty CP Seven System Vietnam (7-Eleven VN)

Số Tin - 0

Giới thiệu về nhà tuyển dụng

7-Eleven Vietnam là đơn vị nhận quyền thương mại thương hiệu 7-Eleven tại thị trường Việt Nam, khai trương cửa hàng đầu tiên vào ngày 15/06/2017 và hiện có gần 80 cửa hàng tại khắp các quận huyện thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.