Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

Số Tin - 0

Giới thiệu về nhà tuyển dụng

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen là một Doanh nghiệp chuyên sản xuất và kinh doanh Tôn – Thép – Ống Nhựa – Sản phẩm Thương mại với hơn 600 chi nhánh trải dài trên cả nước.

Chúng tôi tự hào về một nền văn hóa Doanh nghiệp đặc biệt gắn liền với sự phát triển bản thân và chia sẻ lợi ích – gánh vác trách nhiệm xã hội trên nền tảng: “Trung thực – Cộng đồng – Phát triển”