công ty cổ phần sản xuất thương mại và giao nhận may mắn

02837547690 02837547*** show
diep.ha@lucky.vn
Open Job - 1

Send message to "công ty cổ phần sản xuất thương mại và giao nhận may mắn"

Follow us

Giới thiệu về nhà tuyển dụng

Công ty tiền thân là tổng phân phối thiết bị viễn thông điện thoại của tập đoàn NOKIA. sau đó công ty mở rộng hình thức kinh doanh sang mảng sản xuất thương mại và phân phối các sản phẩm mỹ phẩm. Nhà máy chính đặt tại khu chế xuất tân thuận.