Công ty cổ phần MP Transformation

Số Tin - 3

Giới thiệu về nhà tuyển dụng

Công ty Cổ Phần Minh Phúc Transformation (MP Transformation) là công ty duy nhất ở Việt Nam cung cấp giải pháp Contact Center toàn diện, cung ứng từ nhân sự, thiết bị đến các giải pháp tổng đài ứng dụng AI.