Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

Số Tin - 0

Giới thiệu về nhà tuyển dụng

Là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam, Rồng Việt chuyên cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính và đầu tư chuyên nghiệp cho tất cả nhà đầu tư tổ chức và cá nhân trên thị trường. Rồng Việt luôn nỗ lực không ngừng để theo đuổi các mục tiêu kinh doanh, luôn chủ động trong từng hành động để kiến tạo giá trị gia tăng cao nhất cho các bên liên quan, luôn ý thức trách nhiệm đóng góp vào sự phát triển của Thị trường Chứng khoán Việt Nam.