Công ty Cổ Phần Cambridge Mekong (CB Centres)

Số Tin - 0

Giới thiệu về nhà tuyển dụng

TIÊU CHÍ KHƠI NGUỒN

Với tiêu chí khơi nguồn: Mở lối tiên phong – Nâng tầm giáo dục, Hệ thống Trung tâm Ngoại ngữ Cambridge mong muốn tiên phong đi đầu trong lĩnh vực đào tạo Anh ngữ chất lượng trên địa bàn tỉnh, góp một phần nhỏ bé tạo ra một thế hệ trẻ em Việt Nam có năng lực Anh ngữ đạt chuẩn quốc tế, giúp các em đáp ứng được yêu cầu học tập và công việc, vững bước trên bước đường tương lai.

ĐỊNH HƯỚNG XU THẾ

Với hành trang mang theo là chữ “TÂM” và chữ “TÍN”, CB theo đuổi mục tiêu trở thành một Hệ thống Trường Ngôn ngữ (Language School System) có uy tín và chất lượng hàng đầu trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long trong tầm nhìn đến năm 2030; tiếp tục là người bạn đồng hành, mở ra cánh cửa với những chân trời mới, giúp các bạn học viên “Nâng tầm giáo dục – Vươn tới tương lai”

TẦM NHÌN
Công ty theo đuổi mục tiêu trở thành một Hệ thống Trường Ngôn ngữ (Language School System) có uy tín và chất lượng hàng đầu trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long trong tầm nhìn đến năm 2030.

SỨ MỆNH
Theo đuổi tiêu chí “Nâng tầm giáo dục – Vươn tới tương lai”, Trung tâm đặt lợi ích của người học lên trên hết nhằm mang lại những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho người học, phát triển mọi tiềm năng ngôn ngữ của người học thông qua các chương trình học bổ ích và gắn liền với thực tế cuộc sống.

Xây dựng một tập thể cán bộ, giáo viên và nhân viên tận tâm, tận lực trong công tác giảng dạy và phục vụ, góp một phần công sức trong việc nâng cao năng lực tiếng Anh của thế hệ trẻ trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Lấy chữ TÂM làm tiêu chí hành động

– CB đặt chữ TÂM trong tiêu chí xây dựng “Ngôi nhà chung CB” cho một tập thể quản lý, giáo viên, nhân viên đồng tâm, đồng sức phấn đấu vì mục đích chung “Nâng tầm giáo dục – Vươn tới tương lai”.

– Luôn đặt lợi ích của người học lên trên lợi ích cá nhân và lợi ích của CB.

Lấy chữ TÍN làm nền tảng phát triển

– Luôn lắng nghe và hoàn thiện theo hướng chuyên nghiệp.

– Cam kết giữ chữ TÍN qua lời hứa và hành động đúng với tinh thần của CB “Hiện đại – Thân thiện – Chất lượng – Chuyên nghiệp”

Portfolio