Công ty Cổ phần Dịch vụ An toàn thông tin Thành phố Hồ Chí Minh (HISSC)

IT
(84.28) 3715 9999 (84.28) 3715 9*** show
dtthuy@hissc.com.vn
Open Jobs - 0

Send message to "Công ty Cổ phần Dịch vụ An toàn thông tin Thành phố Hồ Chí Minh (HISSC)"

Follow us

Giới thiệu về nhà tuyển dụng

Công ty Cổ phần dịch vụ An toàn thông tin thành phố Hồ Chí Minh (HISSC) thành lập theo “Đề án thành lập Công ty Cổ phần vận hành Trung tâm An toàn thông tin thành phố Hồ Chí Minh” do UBND TP. Hồ Chí Minh phê duyệt tại Quyết định số 1280/QĐUBND ngày 02/04/2019, HISSC thực hiện nhiệm vụ chính trị về việc đảm bảo an toàn thông tin và ứng cứu cho các hạ tầng kỹ thuật của các sở, ban, ngành, quận, huyện, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc UBND TP. Hồ Chí Minh và các đơn vị thuộc hệ thống chính trị của Thành phố; kế đến là các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn Thành phố và sau đó mở rộng trong nước và quốc tế.

Portfolio