Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh

Số Tin - 0

Giới thiệu về nhà tuyển dụng

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt. Trong đó, Chi nhánh VCCI tại TP. HCM (VCCI-HCM) là tổ chức đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và 6 tỉnh thành phía Nam (Lâm Đồng, Tây Ninh, Bình Phước, Long An, Bình Dương, Đồng Nai) với số lượng Hội viên lên đến 3.000 doanh nghiệp và hiệp hội ngành nghề. Hoạt động tại thành phố lớn nhất cả nước và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam năng động, VCCI-HCM luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc thúc đẩy các quan hệ hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ với các đối tác trong và ngoài nước.

TẦM NHÌN: Trở thành tổ chức hàng đầu đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp tại phía Nam.
SỨ MỆNH: Nâng cao năng lực cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp thông qua các hoạt động đại diện, xúc tiến và xây dựng năng lực.
GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Uy tín – Minh bạch – Chuyên nghiệp – Đổi mới sáng tạo – Tinh thần cộng đồng.
Để biết thêm thông tin về VCCI-HCM, vui lòng truy cập website và các kênh truyền thông khác như bên dưới:

Video giới thiệu: http://www.youtube.com/watch?v=uejWhsnIqpU 
Website: www.vcci-hcm.org.vn
Facebook: https://www.facebook.com/VCCIHCMC/ 
Twitter: https://twitter.com/VCCI_HCM 
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/vietnam-chamber-of-commerce-and-industry-ho-chi-minh-city-branch-vcci-hcm- 
Youtube: https://www.youtube.com/user/VCCIHCMC/