Celeb Group

Số Tin - 1

Giới thiệu về nhà tuyển dụng

Tại Celeb Group, chúng tôi tìm kiếm những giá trị bền vững hơn là chạy theo xu hướng nhất thời. Đó là lý do tại sao chúng tôi xác định con người đi trước – công việc theo sau. Chúng tôi bắt đầu với “ai” rồi mới tới “cái gì”! Nhân sự phù hợp không cần được quản lý chặt chẽ hay thúc đẩy, họ sẽ tự cảm thấy thôi thúc bởi một động lực bên trong để đạt kết quả tốt nhất!

Portfolio