Bộ phận Hợp tác Quốc tế – Phòng Đối ngoại – HUFLIT

Số Tin - 0

Giới thiệu về nhà tuyển dụng

Với sứ mạng kết nối HUFLIT với các đối tác quốc tế, bộ phận Hợp tác Quốc tế có nhiệm vụ mang lại cơ hội du học, học bổng và kết hợp với các đại học, tổ chức nước ngoài tổ chức các chương trình học thuật cho giảng viên, sinh viên HUFLIT.