Annateca – Dịch vụ Trông Giữ và Dạy Trẻ Tại Nhà phương pháp Montessori

0931168018 0931168*** show
mi.annateca@gmail.com
Open Job - 1

Send message to "Annateca - Dịch vụ Trông Giữ và Dạy Trẻ Tại Nhà phương pháp Montessori"

Follow us

Giới thiệu về nhà tuyển dụng

Với phương châm “Caring, Teaching & Loving!” (Chăm sóc, Dạy dỗ và Yêu thương!). Đội ngũ Annateca mang đến cho trẻ em không chỉ là người Bảo Mẫu, người Giáo Viên mà còn là người bạn. Chúng tôi chăm sóc và dạy trẻ theo phương pháp giáo dục định hướng Montessori.

Portfolio